Európska komisia plánuje zmeny v smernici o vodičských preukazoch

Do roku 2022 plánuje Európska komisia zmeniť a doplniť smernicu o vodičských preukazoch. Momentálne je ťažké povedať ako bude vyzerať finálna verzia. Niektoré návrhy však už teraz prenikajú na povrch, napríklad:

zníženie minimálneho veku pre absolvovanie triedy C, CE pre sprevádzanie vodičov do 17 rokov s cieľom zatraktívniť prácu pre mladých ľudí a absolventov škôl

dohodnutie na pravidlách získavania vodičského preukazu so školami, ktoré trénujú profesionálnych vodičov, študenti by mali mať možnosť trénovať

harmonizácia požiadaviek na zdravotné kritériá a vizuálne testy v celej Európe

zavedenie pravidiel zameraných na nové typy motorov vozidiel, ako aj na automobily s automatickými riadiacimi systémami