Prezidenti a premiéri EÚ sa dohodli na otvorení hraníc pre profesionálnych šoférov

Rada Európy po konzultácii s prezidentmi a predsedami vlád EÚ revidovala usmernenia o obmedzeniach cestovania:

Preprava tovaru musí zostať otvorená a musí sa dodržiavať systém zelených pruhov. Na vodičov nákladných vozidiel by sa nemala vzťahovať karanténa a kontroly

Ak niektoré krajiny stále vykonávajú testovanie, mali by sa použiť skôr rýchle testy ako PCR; ak by sa testovaním narušili dodávateľské reťazce, malo by sa to okamžite zastaviť

Organizácie a združenia v Nemecku opätovne vyzývajú svoju vládu, aby dodržiavala toto odporúčanie s cieľom zabezpečiť zásobovanie obyvateľstva