Konsolidácia nákladu

Konsolidácia nákladu je proces triedenia a hromadenia tovaru v sklade, zhromažďovania a formovania nákladu odosielaného rovnakou cestou.
Všeobecne možno povedať, že konsolidácia a následná hromadná preprava nákladu je ziskový a pohodlný spôsob prepravy nákladu na veľké a nie veľmi veľké vzdialenosti.
Na základe vyššie uvedeného možno rozlíšiť určité výhody konsolidácie nákladu:
  • K odoslaniu všetkého nákladu je pripojený jeden prepravný doklad
  • Preprava malého nákladu je finančne výhodná pre dopravcu aj pre odosielateľa / príjemcu
  • Majiteľ nákladu môže výrazne rozšíriť sortiment tovaru vďaka tomu, že ho možno zasielať v malom množstve súčasne


Letecká preprava

Objednajte si doručovanie balíkov letecky

Automobilová preprava

Dodávka tovaru autodopravou

Námorná preprava

Námorná preprava je jednou z najekonomickejších

Konsolidácia hromadného nákladu

Konsolidácia pre ďalšiu prepravu