PRIPRAVENÍ NA BREXIT

24. decembra 2020 Spojené kráľovstvo a Európska únia podpísali obchodnú dohodu po odchode Veľkej Británie z EÚ. Spoločnosť MBF-GROUP naďalej pracuje na zaistení toho, aby sa Váš tovar pohyboval medzi Veľkou Britániou a EÚ čo najplynulejšie, a to pri zohľadnení nových colných postupov
Výsledkom dohody o Brexite je, že Veľká Británia a EÚ už neuplatňujú rovnaké colné pravidlá, regulačné normy alebo mechanizmy presadzovania. Tovar prekračujúci hranice medzi Veľkou Britániou a EÚ (a spätné zásielky) teraz podlieha novým inšpekciám a papierovaniu, ako aj novým colným postupom a vyhláseniam, ktoré si vyžadujú čoraz viac administratívy.
EÚ nezavádza fázové hraničné kontroly, čo znamená, že od 1. januára 2021 sú pre vývoz z Veľkej Británie do EÚ zavedené úplné colné požiadavky. Pokiaľ ide o vývoz z EÚ do Veľkej Británie, Veľká Británia zaviedla požiadavky v etapách, z ktorých niektoré sa budú uplatňovať od 1. januára 2021, ďalšie požiadavky od 1. apríla 2021 a úplné clá sa zavedú od 1. júla 2021.
Nové pravidlá DPH pri dovoze:

DPH vo Veľkej Británii sa spracováva prostredníctvom vratiek DPH a počíta sa iba s dovozom – ak ste registrovaní ako platcovia DPH. V opačnom prípade je DPH splatná po dovoznom vyhlásení. Nové pravidlá sú účinné od 1. januára 2021 v závislosti od hodnoty prepravovaného tovaru.